Лекари работили в Авицена

СПИСЪК  НА ЛЕКАРИТЕ РАБОТИЛИ
В
АСМП – Медицински център “Авицена” ЕООД

 

 1. Проф. д-р Илия Любенов Попилиев

специалност – кардиология, ревматология


 1. Проф. д-р Станислав Баев Баев

специалност – хирургия


 1. Доц. д-р Христо Иванов Кацаров

специалност – ортопедия и травматология


 1. Доц. д-р Владимир Константинов Матов

специалност- гастроентерология


 1. Доц. д-р Любен Захариев Ваков

специалност- ендокринология


 1. Доц. д-р Дончо Байчев Пейчев

специалност-хематология


 1. Доц. д-р Венцислав Стоев Димов

специалност – ото- рино- ларингология


 1. Доц д-р Людмила Танова Танкова

специалност – гастроентерология


 1. Доц. д-р Сабина Захариева Захариева

специалност – ендокринология


 1.  Д-р Лазар Иванов Влаевски

специалност – хирургия


 1. Д-р Николай Никифоров Ковачев

специалност- хирургия


 1. Д-р Илко Кънчев Иларионов

специалност- кожни и венерически болести


 1. Д-р Симона Николова Ковачева

специалност- физиотерапия, рехабилитация


 1. Д-р Маргарита Рашова Начева

специалност- детска ревмокардиология


 1. Д-р Стефан Крумов Костадинов

специалност – ортопедия и травматология


 1. Д-р Йорданка Михайлова Неделчева

специалност – кардиология


 1. Д-р Камелия Михайлова Бачовска

специалност –  хематология


 1. Д-р Соня Атанасова Чолакова

специалност – неврология


 1. Д-р Пламен Василев Женков

специалност – неврохирургия


 1. Д-р Филиз Съботинова Соколова

  специалност – вътрешни болести


 1. Д-р Стефан Борисов Дучев

  специалност – психиатрия


 1. Д-р Лилия Любомирова Ковачева

специалност – очни болести


 1. Д-р Величко Димитров Маринов

специалност – пневмология и фтизиатрия


 1. Д-р Красимира Борисова Коларска

специалност – пневмология и фтизиатрия


 1. Д-р Мария Христова Кацарова

специалност –ортопедия и травматолагия


 1. Д-р Христо Стефанов Мерджанов

специалност – медицинска паразитология


 1. Д-р Чавдар Димов Донев

специалност – авиационна медицина


 1. Д-р Емилия Георгиева Якимова

специалност – акушерство и гинекология


 1. Д-р Димитър Стефанов Янев

специалност – акушерство и гинекология