За нас

АСМП-Медицински център „Авицена“ ЕООДд-р Алекси Алексиев

 

Център „АВИЦЕНА“ е създаден през 1992г. от  Д-р Алекси Стефанов Алексиев като колектив от специалисти за комплексно лечение, възстановяване, укрепване на здравето, обучение и превенция, практикуващи конвенционална медицина, българска народна медицина и алтернативна медицина /квантова и енергоинформационна/.

През 1999г. е регистриран съгласно ЗЛЗ като  АСМП –Медицински център „АВИЦЕНА“ ЕООД. Центърът има сключен договор с НЗОК и  работи в сътрудничество с АПМП-ГП „Авицена“ ООД.

Ние  предлагаме висококачественно  медицинско обслужване, съблюдаващо  правилата  за добра  медицинска практика.

 

Вашият избор е:

  • Високоспециализирани специалисти
  • Персонален и дискретен подход, защото сте личност.
  • Комфортна и спокойна обстановка.
  • Модерни и хуманни методи на диагностика и лечение.

 

АСМП-МЦ ,, Авицена,,ЕООД  предлага възможности за  консултативна и диагностична  дейност в областта на :

  • Вътрешни болести
  • Кардиология
  • Неврология
  • Психология
  • Физикална и рехабилитационна медицина

Дейността на Центъра е израз на стремежът ни за приложение на  съвременна ,   камплексна  и  щадяща пациента медицина.

 

РАБОТИЛИ В АВИЦЕНА