0%

Превантивна кардиология

КОНСУЛТАЦИЯ ЕКГ с разчитане ЕХОКАРДИОГРАФИЯ АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРЕВЕНЦИЯ

Био-резонанс

Научете повече за комплексната медицина

Юмейхо

Още за физиотерапевтичните процедури

Физикална и рехабилитацонна медицина

Още за предлганите физиотерапевтични процедури

Комплексна медицина

... в помощ на изграждането на личността

Комплексна медицина

avicena_layer_MEDavicena_layer_BRavicena_layer_QP
... събира медицина, биорезонансни технологии и ново философско мислене като формира цялостен, завършен процес, който дава на личността детайлна информация за състоянието и причините.

Медицина

avicena_layer_MED Медицината използвайки съвременните достижения на науката  диагностицира и изследва  физическото  състояние на организма и проследява  причинно – следствената връзка на това ниво.

Био-резонанс

avicena_layer_BR Биорезонансната диагностика стига по-дълбоко, като предвижда бъдещи заболявания отчитайки енергийната наситеност на даден орган.

Квантова психология

avicena_layer_QP Квантовата философия, ползваща достиженията на  човечество в науката, културата и политиката  дава обяснение за проблемите на  човека и  ги налага с личностната му програма

"Болестта е разногласие между душата и съзнанието на човека"

Авицена

психолог-6

"Най-значимото откритие на моето поколение е, че хората могат да променят живота си, като променят начина си на мислене."

Уилям Джеймз

/философ/