Комплексна медицина в помощ на изграждането на личността

Комплексна медицина в помощ на изграждането на личността:

„Регресия на зачатието” е името на методика. Това не е хипнотичен сеанс, който да Ви промени живота. Тя е базирана на постиженията на науката и медицината, на ниво обществено съзнание и не противоречи на окултни и езотерични приказни разкази и практики, но е в синхрон с реалните достижения на човечеството. Всеки, който се отрича доброволно от достиженията на човешкия род ще изпадне в безпомощност, а всеки който се доверява на някой, който отрича науката и медицината е наивник. С консултации за здравето от изтъкнати лекари  и специалисти , с енергийна биорезонансна диагностика ползваща научните открития и последни постижения на науката и връзката между желания и възможности, с консултации от квантов психолог, Вие ще имате възможност да оздравите тяло си, да се съобразявате и навреме да откривате всяка недобра за Вас посока и да реализирате личността си в обществото и да сте щастливи в семейството си.

Предлагаме помощ на желаещите да усъвършенстват и реализират личността си с личностни програми и постоянен или регулярен  ангажимент. На боледуващите предлагаме съдействие в процеса на оздравяване и обучение на тези, които имат желание да поемат управлението и проявлението на рода си.

Програмата като съчетава медицина (материалната подреденост на тялото), биорезонанс (енергийната същност на човека), последните открития и достижения на науката (квантова философия) за да се постигне интегралност, осъзнатост и просперитет, изява на потенциала и самоосъзнаване си поставя задачата да помага на всеки човек да изгради личност, да подреди семейство и да възпита деца, да се изяви и остави стъпка в обществото.

Данните от прегледите се събират, подреждат и анализират по методиката “Регресия на зачатието“, която се базира на циклите и етапите в изграждането на личността в материалното и дава връзката с родовата проблематика и личностната програма на отделния индивид.

Комплексната медицина Ви спестява време и пари и получавате бърз и точен анализ за състоянието на тялото и личностната Ви проблематика. В последствие, Вие сами решавате до колко и как да се възползвате от нашите специалисти и програми.

Ние не искаме от Вас да ни следвате и да ни се доверявате. Ние искаме да Ви помогнем, да се научите да следвате духа си и да повярвате в себе си.