Комплексна медицина

Човек е сложна био-енерго-информационна система със собствена и уникална програма. Той е част от род, народ и  световното ниво на обществено съзнание, като спомага израстването на  СВРЪХ СЪЗНАТЕЛНИЯ ЧОВЕШКИ РАЗУМ.

КОМПЛЕКСНАТА МЕДИЦИНА  събира медицина, биорезонансни технологии и ново философско мислене като формира цялостен, завършен процес, който дава на личността детайлна информация за състоянието на физическото тяло, за причините, довели до болестни процеси и душевен дискомфорт и методична помощ в процеса на оздравяване и реализиране на личността

Медицината използвайки съвременните достижения на науката  диагностицира и изследва  физическото  състояние на организма и проследява  причинно – следствената връзка на това ниво. За изясняване на психосоматичните състояния  е необходимо да се проследи баланса между  възможности и желания, съобразени с ролята и значението им в този му живот.

Биорезонансната диагностика стига по-дълбоко, като предвижда бъдещи заболявания отчитайки енергийната наситеност на даден орган. Всеки орган работи с определен вид информация. Медицината ползва медикаменти променящи химическия състав на организма, които карат човека да се нагласи физически към реалността. Биорезонансът може да въздейства на енергийно ниво и чрез внасяне на определени честоти да помогне  за  балансиране на дадения орган.

Всеки човек  носи свое лично  желание с което се ражда за да реализира, да усъвършенства духа си, да повиши интелекта си , да създаде нови контакти и да реши стари проблеми и неразбирания (кармичните връзки) с другите хора в семейството и в обществото. Всички  на земята сме проявление на процесите протичащи и в енергийно-вълново  ни състояние (състоянието  след смъртта) и сме проявление на процесите протичащи на ниво свръхсъзнателен човешки разум.

Квантовата философия, ползваща достиженията на  човечество в науката, културата и политиката  дава обяснение за проблемите на  човека и  ги налага с личностната му програма. Ние като колектив сме поели отговорност  да подпомогнем  процеса на хармонизиране  личността в семейството и обществото , да помогнем при изчистване на напреженията от междуличностен характер в обемите в които се учи, твори и пресътворява личността. Квантовата психология се занимава  с  отношенията и проблематиката на личността в трите основни етапа от нейното израстване  в материалния свят чрез методиката „Регресия на зачатието“

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *