Превантивна кардиология

П Р Е В А Н Т И В Н АТА  К А Р Д И О Л О Г И Я

ИНВЕСТИЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ДЪЛГОЛЕТИЕ

Съществен приоритет е профилактиката на социално значимите  кардиологични заболявания в България.

Може да получите консултация  за персонално необходимите за Вас изследвания и специализирани прегледи. Извършват се и насочени профилактични медицински прегледи  и изследвания  по пакетни  услуги.

  • КОНСУЛТАЦИЯ
  • ЕКГ с разчитане
  • Холтер – ЕКГ
  • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
  • АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ
  • ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ
  • ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА  НА РИСКА И ПРЕВЕНЦИЯ

Ръководител на кабинета по превантивна кардиология

Д-Р  СОНЯ  МИЛАНОВА

/вътрешни болести; кардиология; превантивна кардиология; ултразвукова диагностика/

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *